9 juli 2015

Automatisatie van een sectionaalpoort

Sommer Sprint SlimlineSommer-Sprint-Slimline

Standaard gebruiken wij deze degelijke Duitse motoren. Sommer is al vele jaren een gekend begrip in de markt van de garagedeuropeners.

Er wordt gebruik gemaakt van zeer kwalitatieve onderdelen, zodat er een degelijk en betrouwbaar eindproduct verkregen wordt.

De aandrijving is zo goed als onderhoudsvrij, bijzonder geruisloos en toch krachtig. De sturing is van diverse moderne technologieën voorzien. Zo is er de automatische krachtregeling dewelke zichzelf corrigeert gedurende de hele levensduur. De automatische onderloopbeveiliging zorgt ervoor dat indien de motor tijdens het sluiten een hindernis observeert, de uiterst gevoelige elektronica onmiddellijk reageert waardoor de deur stopt en 10 cm terug open gaat.
Er is een duw- en trekkracht van 550 N (dit komt overeen met een massa van 56 kg) of 800 N (81 kg), afhankelijk van het model, dewelke rechtstreeks beschikbaar is aan de duwstang door het principe van directe aandrijving.
Het geheel wordt aangestuurd door een moderne microprocessorsturing met DPS krachtregelsysteem, die servicevriendelijk inplugbaar is. Ze is voorzien van een aansluiting voor fotocellen, knipperlamp en voeding voor accessoires (24 Vdc/0,1 A). Het is eveneens mogelijk om de deur vanzelf te laten sluiten na een bepaalde tijd, de zogenaamde automatische sluiting.
Uiteraard is een noodontgrendeling voorhanden, om de poort te ontgrendelen bij bv. een stroompanne. Mits het gebruik van een ontgrendelingskabel of slot is het ook mogelijk om de motor vanaf buiten te ontgrendelen.

Qua veiligheid moet deze motor ook niet onderdoen voor andere modellen. Hij is namelijk conform aan de volgende normen:

  • Machinerichtlijn 2006/42/EG
  • Bouwproductrichtlijn 89/106/EG
  • Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
  • EMC-richtlijn 2004/1 08/EG

De motor is ook beveiligd d.m.v. stroomcontrole en temperatuurcontrole.

U kan de brochure van deze reeks aandrijvingen bekijken via de volgende link: SOMMER Sprint Slimline (brochure)

Belastingvermindering

De zesde staatshervorming heeft deze bevoegdheid overgedragen naar de gewesten. Het Vlaams en het Waals Gewest hebben beiden beslist om dit voordeel vanaf 1 januari 2015 te schrappen.

Meer informatie hieromtrent vindt u onder andere op http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/wonen/belastingvermindering-voor-beveiligen-van-woningen.